هیولا جنگل به سه کیردریک کوس پسری زیبا تبدیل شد

Views: 137
دختر بلوند پرشور برخی از انجیر موجود در جنگل را فراموش کرد. او با چراغ قوه وارد می شود و کمی وحشت زده به نظر می رسد. با کمال تعجب ، وقتی هیولا را دید ، نترسید. به نظر می رسد این زن برای این جلسه آماده بوده سه کیردریک کوس است. این هیولا فوراً به یک مرد جوان تبدیل می شود ، با عضوی که از قبل در آن ایستاده است. تنها چیزی که از دخترک باقی مانده این است که در کارپس کوچک شاخ و برگ شاخ و برگش پوسیده به خروس خود بپردازید.