پلیس کاریزماتیک اشلین ری یک عكس كس الكسيس متجاوز را بازداشت کرده است

Views: 2350
مرد در حال اداره مشاغل بود اما سیگنال عكس كس الكسيس راهنمایی و رانندگی را ندید. سرپرست اشلین ری بلافاصله مقصر ، که درست در لباس پلیس بود ، را به خاطر آوردن راننده به خانه برای مجازات سوء استفاده اداری و اسپرم شیر ، گرفت.