مندی لین برای پیتزا با بدنش هزینه کرد عكس كير كون

Views: 1105
مرد جوان احمق پیتزا تحویل قبل از تماس به خانه خود فراموش کرد که به کیف پول خود نگاه کند. هنگامی که از آن شخص خواسته شد برای تهیه مواد غذایی بپردازد ، مندی لین مجبور شد به او حق دهد که به جای پول از یک عكس كير كون ساعت از اجداد خود استفاده کند.