انکار عکس کوس های پشمالو این گربه به سادگی غیرممکن است!

Views: 761
در یک شرکت فناوری ، یک معلم طاسی جوان به دانش آموزان خود می گوید که موتور ماشین چگونه کار می کند. یک دانش آموز فقید وارد مخاطبان می شود و با بریدگی های عمیق تحت تأثیر معلم خود قرار می گیرد. پسر به طور عکس کوس های پشمالو طبیعی نمی توانست تحمل کند ، سایر دانش آموزان حلقه و لیسیدن گربه نرم او را با شکوه و فشردن بیدمشک او.