جسی سیاه را از طریق سوراخ عکس کونهای گشاد در دیوار سرو می کند

Views: 1270
در توالت آقایان در سطح دستگاه تناسلی ، چیزی نبود که سوراخ گسترده عکس کونهای گشاد ای ایجاد کند. جسی ولت به طور اتفاقی در توالت آقایان سرگردان شد و یک گوسفند سیاه بزرگ در اینجا پیدا کرد که باید قبل از ترک محفظه با راز ، شیر خشک شود.