آنها به او ادرار عکس کوس ملوس نمی کنند - فقط در قفس!

Views: 762
او چشم های بسیار باز دارد. این سبزه بلند با لباس قرمز در یک مکان وحشتناک روی نیمکت قرار دارد و نمی خواهد به هیچ وجه از اینجا عکس کوس ملوس خارج شود. وقتی صحبت می کند که چگونه اینجا را دوست دارد لبخند می زند. اما او باید کمی در اینجا باشد. او حتی بدون اجازه ادرار کردن در قفس قرار می گیرد ، بنابراین به درستی آن را بیرون می کشد. در همان سلول ، اسپرم نر غنی از پروتئین را می خورد.