کاندیس دره یک عضو سیاه پوست را پیدا کرد که از دیوار بیرون می زد سه کیردریک کوس

Views: 355
پس از رسیدن به تاریخ با پسری ، کاندیس دایر متوجه شد که وی در ترافیک گیر کرده است. اما او هرگز توسط یک مرد سیاهپوست مشتاق که توسط یک خروس بلند سه کیردریک کوس در اتاق خوابگاه خسته شده بود از حیاط خانه خسته نشده بود. تا رسیدن جوان ، غریبه توانست دختر را با دستگاه خود آغشته کند.