عادت کردم که مرد هنوز بی عكس كير كون تجربه است!

Views: 573
معلم جوان او اخیراً از انستیتوی آموزش فارغ التحصیل شده است و هنوز هم به طور کامل مطمئن نیست که او دانش آموزان متولد کجاست. یکی از شاگردانش برای یک درس اضافی به سراغ او می آید و او را به داشتن رابطه جنسی فریب می دهد. جوجه یکی از اولین کسانی بود که متوجه شد یک دیک با عكس كير كون سوتین موی مجعد در جفت است ، بنابراین او به این کار عادت کرد!