این ورزش توسط یک عكس سكسي متحرك پلیس راهنمایی و رانندگی آمریکایی مکیده شد

Views: 605
یک مأمور راهنمایی و رانندگی در آمریكا در حال شتاب دو قطعه اتومبیل است. اما همه چیز بی سر و صدا حل می عكس سكسي متحرك شود ، چون عوضی نزد پلیس می رود و شروع به اغوا کردن او می کند. او آن را روی هود ماشین خود قرار می دهد ، تاریکی اطراف او غیرممکن است.